Rezultati

Ostvareni rezultati projekta do 31.12.2022.

  • Uspostavljeno Savjetovalište za mlade
  • Uspostavljen mobilni tim mladih animatora NEET skupine
  • Uspostavljen mentorski tim s 5 psihologa
  • Provedeno mentorstvo za 13 korisnika projekta
  • Provedeno psihološko savjetovanje za 7 korisnika projekta
  • Provedeno informiranje o stanju na tržištu rada za 24 NEET osobe
  • Izrađeno 26 Individualnih planova za uključivanja NEET osoba
  • Provedene 73 aktivnosti iz 5 programa sportskih, rekreativnih i kulturnih sadržaja
  • Provedene 34 radionice iz 5 programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina
  • Uspješno završeno 11 verificiranih programa obrazovanja odraslih

 

Program djelovanja Savjetovališta za mlade (Pdf, 914 KB)

Priručnik za mentore (Pdf, 339 KB)

Programi za razvoj mekih vještina (Pdf, 817 KB)

Program društvenih aktivnosti Savjetovališta (Pdf, 338 KB)