Rezultati

  • Uspostavljeno Savjetovalište za mlade
  • Uspostavljen mobilni tim mladih animatora NEET skupine
  • Uspostavljen mentorski tim s 5 psihologa
  • Provedeno mentorstvo za 28 korisnika projekta
  • Provedeno psihološko savjetovanje za 14 korisnika projekta
  • Provedeno informiranje o stanju na tržištu rada za 26 NEET osobe
  • Izrađeno 26 Individualnih planova za uključivanja NEET osoba
  • Provedeno 77 aktivnosti iz 5 programa sportskih, rekreativnih i kulturnih sadržaja
  • Provedene 34 radionice iz 5 programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina
  • Uspješno završen 21 verificiran program obrazovanja odraslih

 

Program djelovanja Savjetovališta za mlade (Pdf, 914 KB)

Priručnik za mentore (Pdf, 339 KB)

Programi za razvoj mekih vještina (Pdf, 817 KB)

Program društvenih aktivnosti Savjetovališta (Pdf, 338 KB)