Kontakt

Korisnik projekta

Amigdala - Centar za psihološku pomoć
Hrvatskog proljeća 32, 10000 Zagreb

Predsjednica: Sanja Vuletin
Telefon: +385 91 6161 405
E-mail:
Web: https://www.amigdala.hr