O projektu

Obrazovati 20 neaktivnih NEET osoba u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Projektom “Nove mogućnosti za tebe !” obrazovat će se ciljana skupina od 20 mladih neaktivnih NEET osoba iz Grada Zagreba u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te će ih se na taj način osnažiti i potaknuti na aktivno sudjelovanje u tržištu rada. Time će se ujedno postići i krajnji cilj rasta zapošljavanja i smanjenja siromaštva.

Tijekom cijelog trajanja projekta, kroz Savjetovalište za mlade, korisnicima će biti dostupan mentor koji će s njima raditi na aktivnostima povećanja samopouzdanja i postavljanja realističnih ciljeva te im pomagati u traženju posla. Također će za 10 osoba najudaljenijih od tržišta rada biti organizirano i savjetovanje koje će uključivati psihološku podršku u razrješavanju problema koji im otežavaju aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

20 mladih neaktivnih NEET osoba iz Grada Zagreba u dobi od 15 do 29 godina.

1. Voditeljica projekta Anja Petrović
2. Voditelj Savjetovališta za mlade Dragan Vuletin
3. Predsjednica Amigdale Sanja Vuletin
4. Predsjednik HDIG Nenad Petrović
5. Koordinatorica HZZ-a Marija Halić

Mjere kojima će se postići održivost rezultata projekta:

1. Apliciranjem na buduće natječaje europskih i drugih fondova za financiranje aktivnosti animiranja, obrazovanja i zapošljavanja neaktivnih pripadnika NEET skupina

2. Osiguravanjem korištenja rezultata projekta kao replikativnih modela, kroz javnu dostupnost svih rezultata projekta na web stranicama projekta svima zainteresiranima

3. Osiguravanjem transfera znanja prema zainteresiranim dionicima