Drugi sastanak Mobilnog tima

Jučer je održan 2. sastanak Mobilnog tima kojem su prisustvovale sve tri članice Mobilnog tima te voditelj savjetovališta. Mobilnom se timu sredinom listopada pridružila Marija Krišto Justament.

Glavna tema sastanka bila je rasprava o napretku izrade programa aktivnosti u sklopu projekta i dosadašnjoj promociji na društvenim mrežama.  Osim toga, na sastanku se razgovaralo o načinu provedbe i organizaciji Početne konferencije projekta koja je planirana 16. prosinca ove godine. Zaključeno je da sve aktivnosti teku prema predviđenom planu.