Osposobljavanje za posao keramičara

U sklopu projekta Nove mogućnosti za tebe! imaš priliku besplatno se educirati za jedno od najtraženijih zanimanja – keramičara!

Uvjeti za sudjelovanje u projektu su:
– imaš do 29 godina
– iz Zagreba si
– nezaposlen/a si
– nisi u sustavu obrazovanja
– nisi prijavljen/a na HZZ