Održan 5. sastanak Projektnog tima

Danas je putem aplikacije Zoom održan peti sastanak projektnog tima. Članovi tima raspravljali su o dosadašnjim projektnim aktivnostima – mentoriranju i psihološkom savjetovanju korisnika, njihovom pohađanju obrazovnih programa, provedenim programima za razvoj mekih i transverzalnih vještina, realiziranim društvenim aktivnostima Savjetovališta i provedenim promotivnim kampanjama za animiranje novih korisnika. Od posljednjeg sastanka upisana su još 2 korisnika pa je sada ukupan broj korisnika u projektu 18. Završeni su programi Juda i samoobrane, Trbušnog plesa i Škole nutricionizma, a započela je Škola trčanja, kao i prvi cikuls predavanja iz Mindfulnessa. Održana su i dva planinarska izleta – Leustekova staza i Glavica, biciklistička tura na Jarun i posjet kazalištu Exit. Novi ciklusi Judo programa i Trbušnog plesa započet će u rujnu. Održano je ukupno 17 radionica mekih i transverzalnih vještina te provedeno informiranje o stanju na tržištu rada za 13 korisnika projekta.