Održan 4. sastanak mentorskog tima

Danas je putem aplikacije ZOOM održan četvrti sastanak mentorskog tima. Mentori su diskutirali o dinamici rada s NEET osobama te su prokomentirali dinamiku rada sa svojim korisnicima. Zadovoljni su dosadašnjim radom i ostvarenim odnosom s korisnicima. Oba vanjska mentora imaju najmanje jednog korisnika koji je uspješno završio program obrazovanja, a drugi korisnici bi trebali završiti programe obrazovanja u ovom ili u idućem izvještajnom razdoblju. Na kraju sastanka mentori izvještavaju kako je primjetan napredak korisnika u svakodnevnom funkcioniranju. Na planu socijalnih odnosa korisnici prijavljuju znatno poboljšanje, kao i više samopouzdanje i jaču motivaciju.