Održan 3. sastanak mentorskog tima

Danas je putem aplikacije ZOOM održan treći sastanak mentorskog tima. Mentori su diskutirali o dinamici rada s NEET osobama te su prokomentirali dinamiku rada sa svojim korisnicima. Zadovoljni su dosadašnjim radom i ostvarenim odnosom s korisnicima. Svi vanjski mentori imaju najmanje jednog korisnika koji je uspješno završio program obrazovanja. Na kraju sastanka su prošli kroz stavke završnog izvješća i razjasnili nejasnoće.