Održan 1. sastanak mentorskog tima

Danas je održan 1. sastanak mentorskog tima na kojem su detaljno dogovorene sve obaveze mentora u radu s korisnicima. Svaki vanjski mentor će provesti mentoriranje i psihološko savjetovanje s 2 korisnika projekta, dok će preostale korisnike mentorirati Voditelj savjetovališta. Mentorske aktivnosti uključuju redovito praćenje realizacije i pomoć u realizaciji lndividualnog plana osobnog razvoja korisnika programa Savjetovališta, izradu lzvješća mentora o napretku korisnika na kraju svakog izvještajnog razdoblja projekta te izradu Završnog izvješća mentora. Proces mentoriranja završava ispunjenjem ciljeva postavljenih u Individualnom planu razvoja korisnika, odnosno njegovim uspješnim završetkom odabranog programa obrazovanja odraslih.