Edukacija za posao knjigovođe

Želiš li se besplatno educirati za posao knjigovođe, uključi se u naš projekt!
Uvjeti za sudjelovanje u projektu su:
– imaš do 29 godina
– iz Zagreba si
– nezaposlen/a si
– nisi u sustavu obrazovanja
– nisi prijavljen/a na HZZ