Četvrti sastanak Mobilnog tima

Sastanak Mobilnog tima zajedno s Voditeljem savjetovališta u novoj 2022. godini održan je 11. siječnja u prostoru Savjetovališta za mlade.

Na sastanku se raspravljalo o dosadašnjim prijavama i upisima te novim dosezima do ciljane skupine putem društvenih mreža, web-a i drugih portala za mlade.

Zaključeno je da tijek upisa korisnika u projekt, kao i njihovi upisi u željeni program obrazovanja, teku prema planiranom rasporedu.