7. sastanak Mobilnog tima

U Savjetovalištu za mlade 14. 4. održan je 7. sastanak Mobilnog tima. Svi članovi Mobilnog tima i Voditelj Savjetovališta bili su prisutni.
Na sastanku je zaključeno da provedene zadane aktivnosti i radionice (soft skills i društvene aktivnosti) teku po planiranom rasporedu. 

U tijeku su daljnja priprema postojećih aktivnosti i radionica, izrada plana aktivnosti za svibanj, privlačenje potencijalnih sudionika projekta nastavkom promocije na društvenim mrežama i dijeljenjem letaka na terenu.