6. sastanak Mobilnog tima

25.3. održan je 6. sastanak Mobilnog tima u Savjetovalištu za mlade. Na sastanku su bile prisutne sve članice Mobilnog tima zajedno s Voditeljem Savjetovališta.

Na sastanku se raspravljalo o provedenim aktivnostima kroz mjesec veljaču i ožujak (soft skills i društvene aktivnosti), planu novih za mjesec travanj, daljnjem kontaktiranju zainteresiranih sudionika projekta i njihovim upisima u programe obrazovanja te o planiranoj organizaciji predavanja od strane jednog od naših Partnera HZZ-a.

Zaključeno je da sve dosadašnje aktivnosti teku po planiranom rasporedu.