13. sastanak mobilnog tima

U utorak 18. listopada održan je 13. sastanak mobilnog tima. Razgovaralo se o provedbi drugog ciklusa radionica društvenih aktivnosti. Poseban naglasak u ovom razdoblju bit će na treninzima juda i plesa. Nastavlja se i dalje s privlačenjem korisnika kroz promotivne aktivnosti na društvenim mrežama i dijeljenje letaka. Razgovaralo se i o provedbi upisa novih korisnika, statusu korisnika koji su u projektu te o ispisu korisnika koji su završili svoje programe obrazovanja.